fbpx

Video live đào tạo hệ thống đại lý

Gồm các nội dung chia sẻ cho hệ thống đại lý: Đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tuyển dụng, các chiến dịch thu hút…

 

Giải pháp kéo người tiêu dùng đến shop của bạn

Tại sao cần kéo người tiêu dùng đến Shop?

Những vấn đề thường gặp khi muốn kéo NTD?

Giải pháp kéo bằng một sản phẩm mang tính trải nghiệm?

Sản phẩm nào?

Đăng ký